LLU iekšējais konkurss mācību materiālu izstrādei angļu valodā studiju programmām Ilgtspējīgā lauksaimniecība, Ilgtspējīgā mežsaimniecība, Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas un Vides inženierija (Projekts: LLU studiju programmu konsolidācija un jaunu programmu izstrādeProjekta Nr. 8.2.1.0/18/A/007, projekta aktivitātē 3.1)