Izglītības programma sastāv no trīs mācību moduļiem:

1) Mežsaimniecības pamati,

2) Meža sertifikācija,

3) Meža atjaunošana un kopšana.

Izglītības programmas mērķauditorija ir meža atjaunošanas un kopšanas darbos nodarbinātais personāls, kuram, papildus zināšanām par meža atjaunošanu un kopšanu, tieks sniegts ieskats meža ekositēmas apsaimniekošanā un mežsaimniecības prakses sertifikācijā.