Tēmu izklāsts

 • Kopkatalogs (ALEPH).

  Kopkatalogu veido Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes bibliotēka, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka, Ekonomikas un kultūras augstskolas bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas bibliotēka, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka, Latvijas Kultūras koledžas bibliotēka.
  Katalogā ir ~ 750 tūkst.ierakstu

  • LNB nacionālā bibliogrāfija (ALEPH).

   Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāzeraksti no Latvijā izdotiem laikrakstiem, žurnāliem, rakstu krājumiem.

   • LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskais katalogs (ALEPH)

    Bibliogrāfiskās informācijas datubāze par dokumentiem, kas pieejami LLU Fundamentālās bibliotēkas fondā, sākot no 1994. gada un rekataloģizētie izdevumi. Veidotajiem ierakstiem ir saites uz digitalizētiem LLU izdevumu pilnajiem tekstiem.

   • LLU mācībspēku un pētnieku publikācijas (ALEPH).

    Bibliogrāfiskās informācijas datubāze par LLU mācībspēku un pētnieku publikācijām. No 2005. g. veidotajiem ierakstiem ir saites uz LLU rakstu pilniem tekstiem, LLU konferenču materiāliem, publikācijām ārzemju žurnālos u. c.

   • “LLU IS” sadaļa „Pētniecība”. Publikāciju pievienošana LLU IS personīgajam kontam.

    “LLU IS” sadaļa „Pētniecība”.

    1. Publikāciju pievienošana no bibliotēkas datubāzes “LLU mācībspēku un pētnieku publikācijas” LLU IS personīgajam kontam.

    2. Jaunas publikācijas pievienošana.

   • LLU aizstāvētie promocijas darbi (ALEPH).

    Datubāze satur LLU aizstāvēto promocijas darbu un to kopsavilkumu bibliogrāfiskos aprakstus. No 2003. g. veidotajiem ierakstiem ir saites uz LLU aizstāvēto promocijas darbu kopsavilkumu tekstiem.

   • LLU konferenču materiāli (ALEPH).

    Datubāze tiek veidota kopš 1996. gada. Tā ietver konferenču, kongresu, simpoziju, semināru un citu LLU organizētu zinātniska vai metodiska rakstura notikumu materiālu aprakstus.

   • LLU krājumi (ALEPH).

    Datubāze satur LLU krājumu bibliogrāfiskos aprakstus no 1996. gada.

   • Datubāze par LLU (ALEPH).

    Datubāze tiek veidota no 1996. gada. Tā satur materiālu par LLU, tās vēsturi, Jelgavas pili, ar LLU saistītu personu biogrāfiju, kā arī publikāciju par LLU mācību procesu un zinātnisko darbību aprakstus.

   • LLU maģistra darbi (ALEPH).

    Datubāze tiek veidota no 2014.gada. Tā satur LLU aizstāvēto maģistra darbu aprakstus.

   • Latvijas abonētās datubāzes.


    Letonika.lv LLU LETONIKA (Ieiet ar LLU IS lietotājkontu)

    Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kas sniedz sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju. Portālā iespējams lasīt un meklēt informāciju 10 enciklopēdijās. Tulkošanai ir pieejamas vārdnīcas 10 tulkošanas virzienos, atsevišķi var skatīt attēlus, audio un video ierakstus, meklēt informāciju Latvijas internetā un interneta katalogā, kā arī uzzināt latviešu valodai specifisku informāciju.


    Laikrakstu bibliotēka (Lursoft)

    Lursoft laikrakstu bibliotēka ir Latvijas laikrakstu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojums internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar jaunām publikācijām no laikrakstu jaunākajiem numuriem. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994. gada, “Latvijas Vēstnesis” – no 2000. gada.
    Piekļuve rakstu pilniem tekstiem LLU bibliotēkas Bibliogrāfiskās informācijas nodaļā (258. telpa) un bibliotēkas Uzziņu un informācijas centrā (255. telpa).    Lursoft datubāzes internetā piedāvā:

    Uzņēmumu datubāzes – daudzpusīga, juridiski pamatotu informācija par visiem Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem, biedrībām un nodibinājumiem, kā arī ārvalstu pārstāvniecībām.
    Dažādus reģistrus:
    CSDD
    Zemesgrāmata
    Ganāmpulku reģistrs
    LEtERA
    ISBN – Masu informācijas līdzekļu reģistrs
    Laulāto mantisko attiecību reģistrs
    Sabiedrisko organizāciju reģistrs
    Politisko partiju reģistrs
    Latvijas tiesu nolēmumu datubāzi;
    Normatīvo aktu sistēmu LATLEX.

    Piekļuve tekstiem un datiem LLU bibliotēkas Bibliogrāfiskās informācijas nodaļā (258. telpa).

    • EBSCOhost datubāzes.

     EBSCO datubāzesEBSCOhost (ieiet ar LLU IS lietotājkontu)

     Ir iespējams meklēt informāciju šādās datubāzēs:

     Academic Search Complete
     Academic Search Complete ir visaptveroša zinātniska, daudznozaru pilnu tekstu datubāze ar vairāk nekā 9000 periodisko izdevumu pilniem tekstiem, tajā skaitā 7800 zinātniski novērtētu žurnālu (peer-reviewed). Papildus pilniem tekstiem datubāze piedāvā anotācijas no vairāk nekā 13800 žurnāliem.
     Datubāzē iekļauto žurnālu nosaukumu saraksts.

     ERIC
     Izglītības resursu informācijas centra datubāze satur vairāk nekā 1,3 miljonus ierakstu, kā arī 323000 tiešsaistes uz pilniem tekstiem izglītības jomā.
     Izdevumu nosaukumu saraksts Izglītības resursu informācijas centra datubāzē (ERIC – Education Resources Information Center)

     GreenFILE
     EBSCO piedāvā GreenFILE brīvpieejas datubāzi, kura satur rakstus par vides un cilvēka attiecībām, kā arī informāciju, sākot no globālās sasilšanas un otrreizējo izejvielu pārstrādes līdz alternatīvās degvielas avotiem. Datubāze satur zinātniskus un populārzinātniskus rakstus, kā arī valdību izdotus dokumentus un ziņojumus. GreenFILE piedāvā apzināt perspektīvu par cilvēku pozitīvo un negatīvo ietekmi uz ekoloģiju. Datubāzē tiek atspoguļota vides saistība ar lauksaimniecību, izglītību, likumdošanu, veselību u. c. Kopējais ierakstu skaits ir apmēram 384000 pilni teksti ir vairāk nekā 4700 ierakstiem.

     Health Source – Consumer Edition
     Datu bāzē ir iespējams meklēt informāciju par daudziem ar veselību saistītiem tematiem, ieskaitot medicīnas zinātni, pārtikas zinātni, bērnu aprūpi, sporta medicīnu un veselību kopumā. Tā satur pilnus tekstus no vairāk nekā 300 žurnāliem, kā arī anotācijas no dažādiem izdevumiem.

     Health Source: Nursing/Academic Edition
     Datubāze satur gandrīz 550 zinātnisko žurnālu medicīnā pilnus tekstus un anotācijas no gandrīz 850 žurnāliem. Tā tiek papildināta katru dienu.

     Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
     Datubāze satur vairāk kā 560 periodisko izdevumu, kā arī grāmatu, ziņojumu un zinātnisko rakstu bibliotēkzinātnē, klasifikācijā, kataloģizēšanā, informācijas izguvē u. c.  Informācija pieejama sākot no 60. gadu vidus.

     MasterFILE Premier
     Datubāze aptver gandrīz 1700 periodisko izdevumu pilnus tekstus uzņēmējdarbības, veselības, izglītības, vispārējās zinātnes jomās. Tā satur arī pilnus tekstus no 500 rokasgrāmatām, kā arī 502000 vienību lielu fotogrāfiju, karšu un karogu kolekciju.

     MEDLINE
     Datubāze ietver autoritatīvu informāciju medicīnā, zobārstniecībā, veterinārmedicīnā, veselības aprūpē, preklīniskajās zinātnēs u. c. Tā dod iespējas meklēt anotācijas no vairāk nekā 5400 jaunākajiem žurnāliem biomedicīnā.

     Newspaper Source
     Datubāze satur pilnus tekstus no vairāk nekā 40 ASV reģionālajiem laikrakstiem un starptautiskajiem žurnāliem. Datubāze tiek atjaunota katru dienu.

     Regional Business News
     Datubāze ietver pilnus tekstus no 80reģionālajiem biznesa žurnāliem, avīzēm un ziņām Amerikas Savienotajās Valstīs. Datubāze tiek atjaunota katru dienu.

     Teacher Reference Center
     Teacher Reference Center
     (Uzziņu centrs skolotājiem) – datubāze nodrošina indeksēšanu un kopsavilkumus rakstiem no 280 periodiskajiem izdevumiem. Turklāt 96% no indeksētajiem žurnāliem ir zinātniski recenzēti. Datubāzē iekļautās tēmas: novērtējums, pedagoģiskie pētījumi, pamatizglītība, augstākā izglītība, skolvadība u. c.

    • EBSCO eBook Academic Collection e-grāmatas.

     EBSCO eBook Academic CollectionEBSCO eBook Academic Collection (Ieiet ar LLU IS lietotājkontu) EBSCO databases

     eBook Academic Collection aptver plašu daudznozaru tematiku un nodrošina informācijas pieejamību pētniecības vajadzībām. Kolekcija, kura pastāvīgi tiek papildināta, satur vairāk nekā 150000 e-grāmatu, ieskaitot Oxford University Press, State University of New York Press, Cambridge University Press, University of California Press, Harvard University Press, Elsevier, Brill Academic Publishers, Taylor & Francis, Sage Publications, John Wiley & Sons izdevumus. Datubāzes tematiskais aptvērums: bizness un ekonomika, izglītība, medicīna, sociālās zinātnes, tehnoloģija un inženierzinātne u.c.

     • ScienceDirect Journals.

     • Taylor & Francis Group CRCnetBASE (Science & Technology) e-grāmatas..

      Taylor & Francis Group CRC Press e-grāmatas (ieiet ar LLU IS lietotājkontu)


      Grāmatu kolekcija ietver literatūru: lauksaimniecībā un agronomijā, lopkopībā, graudkopībā, mežkopībā, augsnes zinātnē, veterinārmedicīnā, pārtikā un uzturzinātnēs, dabas zinātnē, būvzinātnē, inženierzinātnēs u.c.

       Pilnie teksti pieejami no šādām CRCnetBASE datubāzes e-grāmatu kolekcijām:

      AGRICULTUREnetBASE
      Grāmatu kolekcija ietver literatūru: lauksaimniecībā un agronomijā, lopkopībā, graudkopībā, mežkopībā, augsnes zinātnē, dabas zinātnē u.c.

      FOODnetBASE
      Grāmatu kolekcijasatur literatūru par pārtikas drošību, kvalitātes garantijām, tehnoloģiju un mikrobioloģiju. Tā piedāvā jaunāko informāciju par funkcionālo pārtiku, antioksidantiem, pārtikas izcelsmes slimību izraisītājiem, pārtikas piedevām, kā arī par iepakojuma tehnoloģijām. Kolekcijā ietvertās zinātņu nozares: alus ražošana, piena produkti, tauki un eļļas, pārtikas piedevas un sastāvdaļas, pārtikas biotehnoloģija, pārtikas ķīmija, pārtikas tehnoloģija un pārtikas apstrāde, pārtikas likumi un noteikumi, pārtikas mikrobioloģija un drošība, pārtikas iepakojums, pārtikas kvalitātes nodrošināšana, augļu un dārzeņu produkti, funkcionālā pārtika, gaļas produkti, jūras veltes.

      LIFESCIENCEnetBASE
      Datubāze aptver visas zinātņu jomas, kas ir saistītas ar dzīvo organismu zinātniskajām studijām. Tā piedāvā resursus botānikā un augkopībā, entomoloģijā, ģenētikā, mikrobioloģijā un zooloģijā. Kolekcijā ietvertās zinātņu nozares: antropoloģija, botānika un augkopība, šūnu bioloģija, attīstības bioloģija, entomoloģija, evolūcija un dabas vēsture, ģenētika, molekulārā bioloģija, veterinārzinātne, zooloģija.

      NUTRITIONnetBASE
      Grāmatu kolekcija par uzturu un uzturzinātni.

     • Scopus zinātnes un citēšanas datubāze.

      Scopus citēšanas datubāze  Scopus (Ieiet ar LLU IS lietotājkontu)

      Scopus ir izdevniecības Elsevier bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze. Tā satur vairāk par 5000 starptautisko izdevēju 21915 žurnālu nosaukumus, 53 miljonus publikāciju.
      Scopus piedāvā meklēt informāciju pēc atslēgas vārdiem, atlasīt žurnālus, kuros visvairāk ir publicēta interesējošā tēma, atrast autorus, kuri raksta par meklēto tēmu, kā arī informāciju par citējamību.
      Datubāzei ir izstrādāti rīki, kas nodrošina ērtu iespēju analizēt un vizualizēt pētījumus.

     • Web of Science zinātnes un citēšanas datubāze.

      Web of Science LLU tīklā (Ieiet ar LLU IS lietotājkontu)

      Nozīmīgākā zinātnes datubāze, pēc kuras reitingiem tiek vērtēta katra zinātnieka un zinātniskās iestādes vieta pasaulē attiecīgajā zinātnes nozarē. Datubāze satur daudzpusīgu zinātnisku informāciju eksaktajās zinātnēs, sabiedriskajās zinātnēs un humanitārajās zinātnēs. Datubāze nodrošina vienotu piekļuvi informācijai par publikācijām augsta ietekmes faktora žurnālos, konferenču krājumos u. c. kā arī parāda citēšanu.

      Web of Science:
      piedāvā „analīzes rīkus”, kas nosaka autorus, kuri par attiecīgo tematu rakstījuši visvairāk, atrod institūcijas, kuras publicē rakstus kādā noteiktā jomā, sniedz ieskatu
      publikāciju tendencēs, nosaka ievērojamākos sadarbības partnerus zinātniskajos projektos.
      Journal Citation Reports® (JCR) - piedāvā objektīvu līdzekli, lai kritiski novērtētu pasaules vadošos žurnālus, pamatojoties uz citēšanas datiem. Ir pieejami žurnāla nozīmīguma rādītāji (Impact Factor, Eigenfactor) un cita informācija.
      EndNote® - tiešsaistes atsauču organizēšanas rīks, kurš palīdz organizēt pētniecības rezultātus, apkopot un organizēt atsauces, izveidot noteikta formāta bibliogrāfijas.

      Web of Science pieejamas datubāzes:
      Web of ScienceTM Core Collection (1985-present)
      BIOSIS Citation IndexSM (1926-present)
      Current Contents Connect® (2009-present)
      Data Citation IndexSM (1900-present)
      Derwent Innovations IndexSM (1963-present)
      MEDLINE® (2009-present)
      SciELO Citation Index (1997-present)
      Zoological Record® (1864-present)

      Web of Science Core Collection (1985-present) datubāze sastāv no vairākām citēšanas indeksu datubāzēm:
      Science Citation Index Expanded (1992-present)
      Social Sciences Citation Index (1992-present)
      Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-present)
      Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-present)
      Book Citation Index– Science (2005-present)
      Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2005-present)
      Current Chemical Reactions (1985-present)
      Index Chemicus (1993-present)

      Web of Science datubāzes lietotājiem pieejami brīvpieejas apmācības materiāli un tiešsaistes video arhīvs ar noderīgiem padomiem informācijas meklēšanai un datubāzes efektīvai izmantošanai.

      • Mendeley

       Mendeley (http://www.mendeley.com/) ir interneta programma, kas ļauj pārvaldīt, sakārtot zinātniskos darbus, kā arī dalīties ar tiem, sadarboties tiešsaistē ar citiem zinātniekiem. Automātiski veido bibliogrāfiju, darbojas kā akadēmiskās vides sociālais tīkls, palīdz organizēt savu pētījumu, ļauj importēt dokumentus no citām datubāzēm u. c.

      • ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

       ORCID ir atvērta, bezpeļņas organizācija, kas dibināta ar mērķi izveidot un uzturēt pētnieku unikālo identifikatoru reģistru 

       Pētnieks, reģistrējoties ORCID sistēmā, iegūst unikālu digitālo identifikatoru, kas paliek nemainīgs, mainoties piederības institūcijai, e-pasta adresei,  vai uzvārdam. ORCID digitālais identifikators novērš pārpratumus identisku vārdu un uzvārdu gadījumos, dažādu vārdu un uzvārdu rakstības gadījumā, vai tamlīdzīgās situācijās. ORCID sistēma vienlaikus ir brīvpieejas savienojošs mehānisms starp jau pastāvošajām autoru identifikācijas datu sistēmām, tādām kā SCOPUS, WOS, Mendeley, u.c.