Tēmu izklāsts

 • Vispārēji

 • Tēma 1

  Aprēķini programmā MONOMAX

  Šajā sadaļā ir apkopota informācija par aprēķiniem datorprogrammā Lira MONOMAX.

  Lai veiktu aprēķinus ar programmu Monomax, vajadzīgas sekojošas lietas:
  1. Apzināt pieliktās slodzes.
  Konstrukciju pašsvars tiek jau ievērtēts, tāpēc jāzina, cik būs papildus slodze no nenesošo konstrukciju svara (grīdas, piekārtie griesti, starpsienas).
  Bez pastāvīgās ir jāzina arī mainīgā slodze uz vienu kvadrātmetru. Uz jumta tā varētu būt sniega slodze, bet starpstāvos - lietderīgā ekspluatācijas slodze.
  Visas augstāk minētās slodzes ir uz laukuma vienību, tātad mērvienības kPa jeb kN/m2.

  Ir iespēja uzdot arī līnijveida un punktveida slodzes.

  2. Sagatavot dxf failus katram mājas stāvam. Zemāk dota sīkāka informācija, kā to dara.

  3. Apzināt visu konstrukciju ģeometriskos izmērus: plātņu biezumus, siju šķērsgriezuma izmērus, kolonnas formu un izmērus utt. Tas viss būs jāuzdod/jānodefinē programmā Monomax.
 • Tēma 2

  Rasējumu noformēšana

  Var izmantot zēmāk pievienotos Britu ieteikumus rasējumu noformēšanai.
  • Tēma 3

   Iedvesmai