Informācija mācībspēkiem par attālināto studiju nodrošināšanu.

Informējam, ka ārkārtas situācijas apstākļos, lai nodrošinātu attālinātu studiju procesu LLU, mācībspēkiem ir iespēja izmantot vairākas iespējas studiju pasniegšanai video straumēšanas un videoieraksta režīmā:

1. Viena no iespējām ir e-studiju sistēmā izmantot virtuālo rīku BigBlueButton, kas nodrošina video straumēšanas un video ieraksta funkcionalitāti uz LLU resursiem.  

   (par rīka izmantošanu var konsultēties telefoniski, e-pastā ar e-studiju metodiķi Ilonu Daģi).
  Mācībspēkam šīs iespējas izmantošanai ir vajadzīgs:
  • Portatīvais vai stacionārais dators ar Web kameru (nav obligāta) un mikrofonu (ja gribat, lai studenti jūs dzird, tad tas ir obligāts);
  • Interneta pieslēgums, vēlams ar datortīkla kabeli (var izmantot gan LLU, gan mājas pieslēgumu). Mājas pieslēgumu iepriekš vajadzētu pārbaudīt, lai signāla caurlaides spēja būtu pietiekama;
  • Programmatūra: Google Chrome vai FireFox, Microsoft Office PowerPoint vai līdzvērtīga prezentācijām.

2. Otra iespēja: pasniedzējam ierakstot lekciju savā datorā (izmantojot citus rīkus, piem, ekrānierakstīšanas programmas) to tālāk ievietot e-studiju sistēmā kā apmācības materiālu (failu).

 

Vēršam uzmanību, veidojot tiešsaistes videolekcijas vai sagatavojot videomateriālu, vajadzētu ņemt vērā vairākus faktorus:

 1. Tiešsaites lekcijas, veidot pēc iespējas dažādos laikos studiju dienās, lai neradītu IT sistēmu pārslodzi kādā noteiktā pīķa stundā (attēls zemāk), kas var radīt problēmas visiem tiešsaites lekciju dalībniekiem;
 2. Tiešsaites vienu lekcijas posmu veidot 45 minūšu garu, lai vieglāk pēc tam sadalīt videofailu;
 3. Visas tiešsaistes lekcijas ierakstīt, jo kā pieredze rāda, tiešsaistē lekciju skatās tikai daļa studentu, tāpēc ir jānodrošina iespēja studentam to noskatīties citā laikā no e-studiju vides;
 4. Tiešsaites videolekcijas laikā nodrošināt, ka mobilais tālrunis netiek izmantots un netiek traucēta lekcija;
 5. Sagatavotā viena videomateriāla izmērs to izvietošanai uz LLU resursiem - 500 Mb (kopš 19.marta palielināts uz 1GB), jo IT resursu disku vietas nav bezgalīgas.
 6. Sabalansēt ieraksta kvalitāti ar pretējās puses (studenta) straumēšanas iespējām tīklā, jo kvalitatīvāks (augstāks izšķirtspējas ieraksts), jo lielāks Interneta patēriņš studentiem, kuri izmanto komercpieslēgumus (iespējamas papildus izmaksas).

Attēls: LLU e-studiju noslodze pa stundām (17., 18.marts)

Attēls: LLU e-studiju noslodze pa stundām (18., 19.marts)

Attēls: LLU e-studiju noslodze pa stundām (16., 23.marts /pirmdienas/)

Attēls: LLU e-studiju noslodze pa stundām (7., 14.aprīlis/otrdienas/)

Attēls: LLU e-studiju noslodze pa stundām (5., 6.maijs)

Attēls: LLU e-studiju noslodze pa stundām (1., 2.septembris/2020)

Pēdējās izmaiņas: pirmdiena, 2020. gada 21. septembris, 15:24