Vides trokšņa novērtēšanas programmas instalācijas fails

Click setup.exe link to view the file.