Rezultējošo sienas skaņas izolāciju var aprēķināt, izmantojot sienas skaņas izolācijas
rādītājus un izmērus, iebūvējamā elementa izmērus un izolācijas rādītājus.Skaņas izolācijas rādītājs
Rezultējošais skaņas izolācijas rādītājs
RwR = dB


Siena:
dB
Detaļa:
dB
Izmēri
Kopējais sienas platums:
m
Sienas augstums:
m
Elementa augstums:
m
Elementa platums:
m


Rwr= Rezultējošais skaņas izolācijas rādītājs, dB
Skop= Sienas laukums, m2,
Selem= Elementa laukums, m2,
Rw siena= Skaņas izolācijas rādītājs sienai, dB
Rw elem= Skaņas izolācijas rādītājs elementam(detaļai), dB.
Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos LLIII - 160